(curUrl.indexOf("238425")>-1){ $('#a1').addClass('cur').siblings().removeClass('cur'); }; if(curUrl.indexOf("236132")>-1){ $('#a2').addClass('cur').siblings().removeClass('cur'); }; if(curUrl.indexOf("236131")>-1){ $('#a3').addClass('cur').siblings().removeClass('cur'); }; if(curUrl.indexOf("products")>-1){ if(curUrl.indexOf("238425")==-1&&curUrl.indexOf("236132")==-1&&curUrl.indexOf("236131")==-1&&curUrl.indexOf("344962")==-1) $('#a4').addClass('cur').siblings().removeClass('cur'); }; if(curUrl.indexOf("171355")>-1){ $('#a5').addClass('cur').siblings().removeClass('cur'); }; if(curUrl.indexOf("170429")>-1){ $('#a6').addClass('cur').siblings().removeClass('cur'); }; if(curUrl.indexOf("170431")>-1){ $('#a7').addClass('cur').siblings().removeClass('cur'); }; if(curUrl.indexOf("news")>-1){ $('#a8').addClass('cur').siblings().removeClass('cur'); }; if(curUrl.indexOf("170433")>-1){ $('#a9').addClass('cur').siblings().removeClass('cur'); }; if(curUrl.indexOf("company")>-1){ $('#a10').addClass('cur').siblings().removeClass('cur'); }; var $liindex=$('.menu_bg li.cur').prevAll().length; $liindex<0?$liindex=0:$liindex; $('.menu_bg li').hover(function(e) { $(this).addClass('cur').siblings().removeClass('cur'); $(this).find('.dropmenu').stop(false,true).slideDown(200); },function(e) { $(this).removeClass('cur'); $('.menu_bg li').eq($liindex).addClass('cur'); $(this).find('.dropmenu').stop().slideUp(); }); })

关于我们

东莞市厚街坤泰铸造机械设备厂

电  话:0769-85995765

传  真:0769-85995751

手  机:137-2992-9188

主营秋霞在线观看秋一级:造型机、松砂机、造型机套箱、秋霞在线还看秋霞理论机、重力铸造机

铸造百科
您的位置: 首页 -> 铸造百科
总数:549   总页数:110   当前是:第95页  第一页   上一页   下一页   最后页 转到